• Ebook Bài tập Đại số tuyến tính: Phần 2

  Ebook Bài tập Đại số tuyến tính: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách sau đây. Trong mỗi chương có trình bày phần tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, các bài tập tự giải và cuối mỗi chương có phần hướng dẫn hoặc đáp số. Các bài tập được chọn từ dễ đến khó, có những bài tập mang tính lý thuyết và có những bài tập rèn luyện kỹ năng nhằm giúp...

   97 p cdspna 16/11/2015 178 3

 • Ebook Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính: Phần 2

  Ebook Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính: Phần 2

  Mời bạn đọc cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính" sau đây. Trong mỗi bài toán, các tác giả đã lập trình xử lý theo các phương án khác nhau tùy theo dạng số liệu ban đầu được cho dưới dạng nào. Các số liệu ban đầu được nhập, lưu trữ và có thể sử dụng nhiều lần. Cuốn sách là tài...

   82 p cdspna 16/11/2015 97 3

 • Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 2

  Nội dung cuốn sách giới thiệu phương trình đạo hàm riêng, kí hiệu và biến thức phụ trợ, phương pháp biến phân và phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn và hệ phương trình Navier - Stoker. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của tài liệu.

   121 p cdspna 16/11/2015 105 3

 • Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 1

  Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 1

  Cuốn sách này nhằm giới thiệu ngắn gọn lý thuyết tích phân ngẫu nhiên và lý thuyết phương trình vi phân ngẫu nhiên cùng những ứng dụng trực tiếp vào lý thuyết lọc, lý thuyết khuếch tán và các mô hình điều khiển ngẫu nhiên. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 5 chương đầu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   96 p cdspna 16/11/2015 116 2

 • Ebook Tôpô đại cương: Phần 2

  Ebook Tôpô đại cương: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Tôpô đại cương" gồm nội dung chương 5 trở đi. Nội dung tài liệu nhằm trình bày có hệ thống những phần của tôpô đại cương có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Toán học, làm cơ sở cho giải tích hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p cdspna 16/11/2015 109 2

 • Ebook Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính: Phần 1

  Ebook Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính: Phần 1

  Cuốn sách "Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính" gồm các bài toán khoa học kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải thuật. Cuốn sách hữu ích cho các cán bộ, kỹ thuật viên và những người cần xử lý các số liệu thực nghiệm bằng phương pháp thống kê xác suất trên máy vi tính, cho các giáo viên giảng dạy môn Thống kê...

   89 p cdspna 16/11/2015 87 3

 • Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 2

  Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên" của tác giả Trần Hùng Thao sau đây. Phần này gồm nội dung chương 6,7 và phần phụ lục. Mời bạn đọc tham khảo.

   73 p cdspna 16/11/2015 84 2

 • Ebook Tôpô đại cương: Phần 1

  Ebook Tôpô đại cương: Phần 1

  Sách "Tôpô đại cương" gồm 7 chương (không kể chương mở đầu và phần phụ lục). Sau mỗi chương đều có nhiều bài tập dễ lẫn khó, bao gồm nhiều phần ví dụ và nhiều ứng dụng của tôpô đại cương trong các ngành khác nhau. Sách viết hết sức cô đọng, súc tích, trình bày các vấn đề rất nhất quán, sáng sủa. Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm...

   103 p cdspna 16/11/2015 105 3

 • Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 1

  Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Triển khai toán rời rạc với Maple" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề cơ bản - Logic, tập hợp và hàm số; những vấn đề cơ bản về thuật toán, số nguyên và ma trận, lý luận toán học, phép đếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   271 p cdspna 16/11/2015 82 2

 • Ebook Bài tập Đại số tuyến tính: Phần 1

  Ebook Bài tập Đại số tuyến tính: Phần 1

  Cuốn sách được chia làm 3 chương, bao gồm những vấn đề cơ bản của Đại số tuyến tính: Định thức và ma trận - Không gian tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính - Dạng toàn phương. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   91 p cdspna 16/11/2015 160 3

 • Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 2

  Ebook Triển khai toán rời rạc với Maple: Phần 2

  Nối tiếp nội dung cảu phần 1 cuốn sách "Triển khai toán rời rạc với Maple", phần 2 tình bày các nội dung từ chương 6 bao gồm: Các quan hệ, đồ thị, cây, đại số boole, lập mô hình tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p cdspna 16/11/2015 45 2

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

   217 p cdspna 16/11/2015 68 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số