• Bài giảng Lý thuyết và lý thuyết Công tác xã hội

    Bài giảng Lý thuyết và lý thuyết Công tác xã hội

    Bài giảng Lý thuyết và lý thuyết Công tác xã hội nhằm giúp học viên hiểu được lý thuyết, lý thuyết Công tác xã hội là gì, vai trò và chức năng của lý thuyết trong thực hành CTXH, quan niệm về cấu trúc xã hội của lý thuyết CTXH. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng.

     62 p cdspna 30/08/2014 329 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số