• Giáo trình Luật hành chính - Gs.Ts.Phạm Hồng Thái,GS.Ts.Đinh Văn Mậu

    Giáo trình Luật hành chính - Gs.Ts.Phạm Hồng Thái,GS.Ts.Đinh Văn Mậu

    Giáo trình Luật hành chính có kết cấu nội dung cần tìm hiểu gồm 4 phần. Phần thứ nhất trình bày khái quát chung về luật hành chính Việt Nam. Phần 2 trình bày về chủ thể của luật hành chính Việt Nam. Phần 3 trình bày về cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính. Phần 4 trình bày nội dung kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước....

     169 p cdspna 03/06/2014 164 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số