• Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - GV. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

    Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - GV. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

    Nội dung chính của Bài giảng Tâm lý học giao tiếp bao gồm những kiến thức khái quát về tâm lý; các hiện tượng và quy luật tâm lý cá nhân; tìm hiểu cấu trúc và cơ sở tâm lý xã hội của hoạt động giao tiếp; kỹ năng giao tiếp nghe, nói viết, xã giao; các loại hình giao tiếp trong môi trường kinh doanh. Từ đó, nâng cao khả năng giao tiếp trong thực...

     98 p cdspna 17/03/2014 300 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số