• Đề tài: Một số bài toán mới về mạch RLC mắc nối tiếp

    Đề tài: Một số bài toán mới về mạch RLC mắc nối tiếp

    Đề tài “Một số bài toán mới về mạch RLC mắc nối tiếp” sẽ giúp học sinh sinh viên hiểu rõ thêm môn Vật lý. Từ đó đạt được những kết quả mong muốn như: Giải quyết một cách có hiểu quả bài toán, cần phải xây dựng một mô hình cho nó, thể hiển được bản chất của mỗi đối tượng được khảo sát và sự liên quan, giúp chúng ta biết...

     29 p cdspna 01/11/2014 42 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số