• Chuyên đề: Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam - TS. Nguyễn Văn Thông

    Chuyên đề: Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam - TS. Nguyễn Văn Thông

    Chuyên đề: Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam được biên soạn với mục đích giúp người học vận dụng thành tựu mới của thi pháp học vào nghiên cứ một thể loại văn học dân gian, chỉ ra được những nét đặc trưng nhất về thi pháp và bản chất của tục ngữ, cụ thể hóa một số luận điểm của người đi trước về thi pháp tục ngữ, nhận...

     15 p cdspna 30/05/2014 172 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số