• Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học: Phần 1 - ĐHSP Đà Nẵng

  Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học: Phần 1 - ĐHSP Đà Nẵng

  Phần 1 bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học trình bày hai nội dung lớn: Giáo dục hào nhập cho trẻ khuyết tật và dạy học hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần một của bài giảng.

   41 p cdspna 31/05/2014 255 1

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 1 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 1 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 1 có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Trình bày nội dung cụ thể về: Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em, sự phân chia giai đoạn phát triển tâm lý bài giảng sẽ là tài liệu...

   30 p cdspna 25/08/2015 119 1

 • Module Mầm non 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non - Nguyễn Thị Cẩm Bích

  Module Mầm non 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non - Nguyễn Thị Cẩm Bích

  Module Mầm non 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non nhằm củng cố, nâng cao hiểu biết về phương pháp dạy học tích cực, hiểu được bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực, trình bày và phân tích được nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.

   46 p cdspna 10/06/2014 8991 1

 • Module THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long (Chủ biên)

  Module THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục - Phan Thanh Long (Chủ biên)

  Module THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THPT nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà truowngfvaf có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   50 p cdspna 05/12/2014 1372 1

 • Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non - ThS. Nguyễn Sinh Thảo

  Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non - ThS. Nguyễn Sinh Thảo

  Qua bài giảng học viên sẽ nắm được nội dung chủ yếu của lĩnh vực trong CTGD mầm non mới, những điểm chỉnh sửa của lĩnh vực sau thí điểm, các hoạt động phát triển vận động và tổ chức thực hiện. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   11 p cdspna 21/10/2015 75 1

 • Giáo trình Toán cơ sở (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 2

  Giáo trình Toán cơ sở (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Toán cơ sở (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) trình bày nội dung chương II và chương III. Chương II - Số tự nhiên, chương này đưa ra các khái niệm và các tính chất liên quan đến số tự nhiên như: bản số, tập hữu hạn, tập vô hạn, tập hợp số tự nhiên,... Sau khi đưa ra các khái niệm đó, chương này còn giới thiệu về...

   43 p cdspna 24/10/2015 359 1

 • Tiếng Việt 3 - Từ vựng Tiếng Việt ở bậc Tiểu học: Phần 1 - Hoàng Tất Thắng

  Tiếng Việt 3 - Từ vựng Tiếng Việt ở bậc Tiểu học: Phần 1 - Hoàng Tất Thắng

  Tiếng Việt 3 - Từ vựng Tiếng Việt ở bậc Tiểu học: Phần 1 do Hoàng Tất Thắng biên soạn có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về từ và đặc điểm từ của Tiếng Việt, hệ thống vốn từ của Tiếng Việt được trình bày qua 2 chương 1&2. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p cdspna 04/06/2014 158 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số