• Module Tiểu học 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học - Phó Đức Hòa

  Module Tiểu học 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học - Phó Đức Hòa

  Module Tiểu học 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học nhằm giúp người học hiểu được chức năng cơ bản và nguyên tắc đánh giá kết quả học tập; hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học và xác lập được nội dung đánh giá.

   51 p cdspna 18/06/2014 1846 2

 • Module Mầm non 34: Sử dụng bộ chuẩn để phát triển trẻ em 5 tuổi - Phan Lan Anh

  Module Mầm non 34: Sử dụng bộ chuẩn để phát triển trẻ em 5 tuổi - Phan Lan Anh

  Module Mầm non 34: Sử dụng bộ chuẩn để phát triển trẻ em 5 tuổi giúp giáo viên mầm non hiểu được khái niệm về Chuẩn PTTE, vai trò và lợi ích của Chuẩn PTTE, nắm được mục đích Chuẩn PTTE và nội dung bộ chuẩn Chuẩn PTTE, biết sử dụng Bộ Chuẩn trong quá trình giáo dục trẻ 5 tuổi và có kĩ năng xây dựng công cụ đánh giá sự PTTE5T.

   71 p cdspna 10/06/2014 1824 0

 • Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học - Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Văn Tịnh

  Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học - Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Văn Tịnh

  Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học giúp người học nắm được khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học và xây dựng kế hoạch năm học.

   53 p cdspna 18/07/2014 1759 0

 • Module Tiểu học 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học - Nguyễn Thị Hoa

  Module Tiểu học 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học - Nguyễn Thị Hoa

  Module Tiểu học 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua các môn học; trình bày được những nội dung cơ bản về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua các môn học.

   80 p cdspna 18/06/2014 1692 0

 • Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non - Tào Thị Hồng Vân

  Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non - Tào Thị Hồng Vân

  Sau khi học xong Module Mầm non 6: Chăm sóc trẻ mầm non học viên củng cố được những kiến thức đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em (dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh, sức khỏe, phòng tránh các tai nạn thường gặp) và giúp học viên thực hành tốt các công tác chăm sóc trẻ.

   44 p cdspna 17/06/2015 1667 1

 • Module MN 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non - Hoàng Thị Thu Hương

  Module MN 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non - Hoàng Thị Thu Hương

  Module Mầm non 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non trình bày tầm quan trọng của giáo dục gia đình đối với sự phát triển của trẻ mầm non, khái niệm về tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non, vai trò, mục đích, hình thức, phương pháp và nội dung tư vấn về chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

   46 p cdspna 17/06/2015 1665 0

 • Module Tiểu học 8: Thư viện trường học thân thiện - Lê Thị Chinh

  Module Tiểu học 8: Thư viện trường học thân thiện - Lê Thị Chinh

  Module Tiểu học 8 - Thư viện trường học thân thiện cung cấp cho người học những hiểu biết về thư viện trường học thân thiện như: khái niệm, cấu trúc, đặc điểm cũng như sự khác nhau giữa thư viện thân thiện với các hình thức thư viện khác; phân tích đầy đủ các khâu lập kế hoạch, xây dựng và phát triển hoàn chỉnh một thư viện từ bổ...

   45 p cdspna 18/06/2014 1638 0

 • Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 2 - TS. Đặng Hồng Phương

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 2 - TS. Đặng Hồng Phương

  Phần 2 giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non có nội dung giới thiệu về lý luận giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non được tóm gọn trong 4 chương sau. Trong đó nội dung cụ thể của các chương giới thiệu về: cơ sở lý luận về phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, hình thức...

   150 p cdspna 18/06/2014 1630 11

 • Module Mầm non 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non - Nguyễn Thị Sinh Thảo

  Module Mầm non 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non - Nguyễn Thị Sinh Thảo

  Module Mầm non 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non giúp người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục trẻ trên cơ sở hiểu rõ các nội dung cần thiết phải phối hợp với gia đình để dạy trẻ một cách thống nhất, từ đó có hình thức và phương...

   52 p cdspna 10/06/2014 1629 1

 • Module THCS 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng - Trịnh Thanh Hải

  Module THCS 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng - Trịnh Thanh Hải

  Module THCS 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng giúp người học hiểu rõ các khái niệm cơ bản, nắm được phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác và xử lí thông tin phục vụ bài giảng ở THCS bằng các phần mềm tin học thông thường.

   48 p cdspna 18/07/2014 1626 0

 • Module THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Trần Kiều Hương

  Module THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Trần Kiều Hương

  Sau khi học xong "Module THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin" người học hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong dạy học ở THCS, xác định rõ định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở THCS, có kĩ năng vận dụng thành thạo CNTT trong các khâu của quá trình dạy học,...

   59 p cdspna 18/07/2014 1621 0

 • Module Tiểu học 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học - Nguyễn Kế Hào

  Module Tiểu học 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học - Nguyễn Kế Hào

  Module Tiểu học 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học đề cập đến đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học; những đặc điểm cơ bản về dạy và học ở tiểu học; những yêu cầu đổi mới nội dung và ở tiểu học, đồng thời nêu một số giải pháp sư phạm nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

   48 p cdspna 18/06/2014 1616 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số