Tuyển tập các bài giảng hay về công tác văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng

Bộ sưu tập "Tuyển tập các bài giảng hay về công tác văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng" gồm 12 bài giảng hay của các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy ở các trường đại học trong cả nước sẽ mang đến cho bạn đọc các kỹ năng cũng như nghiệp vụ cần thiết của công tác văn thư và quản trị văn phòng.