• Giáo trình Microsoft Word 2010

    Giáo trình Microsoft Word 2010

    Giáo trình Microsoft Word 2010 có nội dung trình bày những điểm mới trong Microsoft Word 2010, các thao tác cơ bản trong Microsoft Word 2010, định dạng văn bản, chèn các đối tượng,... nhằm giúp người học sử dụng tốt phần mềm văn phòng tiện ích này. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

     141 p cdspna 09/09/2014 103 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số