• Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy kỹ thuật viên về Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET

    Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy kỹ thuật viên về Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET

    Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu,...

     175 p cdspna 27/01/2015 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số