• Bài giảng Phương pháp giảng dạy tin học - Th.S Tạ Thị Thanh Bình

    Bài giảng Phương pháp giảng dạy tin học - Th.S Tạ Thị Thanh Bình

    Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán...

     109 p cdspna 10/03/2014 151 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số