• Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I có nội dung trình bày mục tiêu môn học, khái niệm xã hội học, nhãn quan và lợi ích của Xã hội học, Xã hội học giúp gì cho những ngành học khác.

   24 p cdspna 30/08/2014 128 2

 • Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 10 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 10 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 10 - Biến chuyển xã hội và quá trình hiện đại hóa có nội dung trình bày về biến chuyển xã hội (định nghĩa, phân loại, các yếu tố đưa đến biến chuyển xã hội) và quá trình hiện đại hóa.

   19 p cdspna 30/08/2014 68 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 9 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 9 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 9 - Hành vi tập thể & phong trào xã hội có nội dung trình bày về hành vi tập thể (định nghĩa, phân loại, các hành vi tập thể phân tán), phong trào xã hội (khái niệm, phân loại, lý thuyết giải thích về phong trào xã hội) và bài tập tình huống.

   20 p cdspna 30/08/2014 56 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 8 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 8 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 8 - Lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội có nội dung trình bày khái niệm lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội; các lý thuyết giải thích về hành vi lệch lạc; các chức năng của kiểm soát xã hội.

   8 p cdspna 30/08/2014 83 2

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 6 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 6 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 6 - Phân tầng xã hội & di động xã hội có nội dung trình bày một số khái niệm; mối tương quan giữa phân tầng xã hội và chính trị, văn hóa, kinh tế; di động xã hội trong xã hội hiện đại, các lý thuyết giải thích về phân tầng xã hội.

   25 p cdspna 30/08/2014 75 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Tổ chức xã hội có nội dung trình vày lý thuyết xã hội, các lý thuyết về nhóm, năng động nhóm, các loại hình tổ chức có quy mô lớn - tổ chức chính thức, quan hệ sơ cấp và TCCT trong xã hội hiện đại.

   8 p cdspna 30/08/2014 62 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 4 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 4 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 4 - Quá trình xã hội hóa, vị trí và vai trò xã hội có nội dung trình bày về quá trình xã hội hóa; khuôn mẫu hành vi, vị trí, vai trò và các câu hỏi thảo luận.

   13 p cdspna 30/08/2014 50 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 3 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 3 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 3 - Xã hội & Văn hóa có nội dung trình bày Xã hội con người (khái niệm, phân loại, thành tố xã hội), văn hóa (ý nghĩa văn hóa, thái độ của các nền văn hóa, tiếp xúc văn hóa và biến chuyển văn hóa.

   21 p cdspna 30/08/2014 56 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 2 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 2 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 2 - Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu Xã hội học có nội dung trình bày về các bước đi để thực hiện một nghiên cứu Xã hội học; các phương pháp, kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu Xã hội học.

   18 p cdspna 30/08/2014 159 1

 • Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 1 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 1 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 1 nhằm mục tiêu cung cấp các khái niệm cơ bản, cung cấp một số kiến thức cơ bản của Xã hội học, trình bày một số vấn đề cơ về Xã hội học.

   31 p cdspna 30/08/2014 134 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học - Trần Th.Kim Xuyến, Trần Th.Bích Liên

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học - Trần Th.Kim Xuyến, Trần Th.Bích Liên

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học trình bày những những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp thống kê, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phỏng vấn và một số phương pháp khác.

   93 p cdspna 30/08/2014 78 3

 • Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp do TS. Trương An Quốc biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần I - Xã hội học là một bộ môn Khoa học xã hội, Phần II - Một số lý thuyết và khái niệm cơ bản về xã hội học nghề nghiệp, Phần III - Việc làm nghề nghiệp hiện nay và một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các...

   134 p cdspna 19/08/2014 565 20

Hướng dẫn khai thác thư viện số