• Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

    Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp - TS. Trương An Quốc

    Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp do TS. Trương An Quốc biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần I - Xã hội học là một bộ môn Khoa học xã hội, Phần II - Một số lý thuyết và khái niệm cơ bản về xã hội học nghề nghiệp, Phần III - Việc làm nghề nghiệp hiện nay và một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các...

     134 p cdspna 19/08/2014 441 19

Hướng dẫn khai thác thư viện số