• Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội thế giới - NXB Giáo dục

  Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội thế giới - NXB Giáo dục

  Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội thế giới được biên soạn nhằm giúp sinh viên học tập tốt hơn một số môn học chuyên ngành và làm giàu thêm kiến thức cơ sở về những vấn đề kinh tế xã hội thế giới trong thời kỳ hiện đại. Để từ đó có thế vận dụng vào thực tiễn đời sống, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, hoặc tiếp...

   278 p cdspna 29/05/2014 100 1

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam - TS. Phạm Xuân Hậu

  Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam - TS. Phạm Xuân Hậu

  Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam trình bày 3 nội dung chính sau: cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ sản xuất, tổ chức lãnh thổ sản xuất các vùng ở Việt Nam, khái quát về các vùng kinh tế trọng điểm và khu chế xuất ở Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   156 p cdspna 29/05/2014 120 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 11 - Tập 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 11 - Tập 1 - NXB Hà Nội

  Nội dung chương trình Địa lý lớp 11 đề cập đến những vấn đề về địa lý kinh tế - xã hội của thế giới và một số khu vực và quốc gia tiêu biểu. Những kiến thức địa lý kinh tế - xã hội như vậy rất rộng lớn, việc tổ chức dạy - học cho hiệu quả là không hề đơn giản. Vì vậy, cuốn sách này được biên soạn để hướng dẫn các giáo...

   160 p cdspna 29/05/2014 110 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 8 - Tập 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 8 - Tập 2 - NXB Hà Nội

  "Thiết kế bài giảng địa lí 8" được viết theo chương trình SGK mới ban hành năm 2004 - 2005. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Địa lí 8 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Về nội dung, sách bám sát nội dung sách giáo khoa Địa lí 8, theo chương trình mới gồm 21 bài. Ở mỗi...

   246 p cdspna 29/05/2014 85 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam - NXB Giáo dục

  Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam - NXB Giáo dục

  "Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam" có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương: chương 1 lãnh thổ - môi trường - tài nguyên, chương 2 địa lý dân cư, chương 3 địa lý công nghiệp, chương 4 địa lý nông nghiệp, chương 5 địa lý giao thông vận tải, chương 6 địa lý quan hệ kinh tế đối ngoại.

   279 p cdspna 29/05/2014 268 4

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 - Tập 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 - Tập 1 - NXB Hà Nội

  Nội dung chương trình địa lý lớp 10 gồm 2 phần lớn là Địa lý tự nhiên đại cương và Địa lý kinh tế đại cương với phạm vi kiến thức rất rộng, từ các vấn đề cơ bản về Vũ Trụ, Trái Đất đến các kiến thức chung về dân cư - xã hội, các mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên - xã hội - kinh tế,... Sách phác thảo các phương án dạy khác...

   212 p cdspna 29/05/2014 67 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 - Tập 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 - Tập 2 - NXB Hà Nội

  Tiếp theo của cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 Tập 1, cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 tập 2 này hướng dẫn người học nắm được cách thiết kế bài giảng phần Địa lý kinh tế xã hội của môn Địa lý 10 với những nội dung về địa lý như sau: Địa lý dân cư, cơ cấu nền kinh tế, địa lý nông nghiệp, địa lý công nghiệp và địa lý dịch...

   167 p cdspna 29/05/2014 88 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 6 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 6 - NXB Hà Nội

  Thiết kế bài giảng Địa lý 6 được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2002 - 2003. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Địa lý 6 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tích cực nhận thức của học sinh. Về nội dung, mục tiêu cần đạt ở từng bài học, các phương tiện hữu ích và phù hợp với...

   179 p cdspna 29/05/2014 96 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 Nâng cao - Tập 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 Nâng cao - Tập 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Để giúp cho việc giảng dạy và học tập Địa lý lớp 10 được thuận lợi hơn, cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 nâng cao được biên soạn. Sách phác thảo các phương án dạy khác nhau để giáo viên, giáo sinh có thể lựa chọn, đưa ra những câu hỏi dẫn dắt giúp giáo viên có thể tổ chức hướng dẫn học sinh tích cực, chủ động khai thác các kênh...

   223 p cdspna 29/05/2014 91 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 Nâng cao - Tập 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 Nâng cao - Tập 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Để giúp cho việc giảng dạy và học tập Địa lý lớp 10 được thuận lợi hơn, cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 nâng cao được biên soạn. Sách phác thảo các phương án dạy khác nhau để giáo viên, giáo sinh có thể lựa chọn, đưa ra những câu hỏi dẫn dắt giúp giáo viên có thể tổ chức hướng dẫn học sinh tích cực, chủ động khai thác các kênh...

   258 p cdspna 29/05/2014 81 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 9 - Tập 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 9 - Tập 1 - NXB Hà Nội

  Cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 9 - Tập 1 này gồm 16 bài hướng dẫn cách thiết kế bài giảng địa lý 9 về các nội dung sau: địa lý dân cư, dân số và gia tăng dân số, phân bố dân cư và các loại dân cư, lao dộng và việc làm chất lượng cuộc sống, sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông...

   220 p cdspna 29/05/2014 86 1

 • EbookThiết kế bài giảng Địa lý 9 - Tập 2 - NXB Hà Nội

  EbookThiết kế bài giảng Địa lý 9 - Tập 2 - NXB Hà Nội

  Nội dung sách bám sát nội dung sách giáo khoa lịch sử 9, ngoài ra có mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy cô tham khảo vận dụng theo đối tượng học sinh từng địa phương. Cuốn sách hướng dẫn cách thiết kế bài giảng địa lý 9 về các nội dung của sự phân hóa...

   221 p cdspna 29/05/2014 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số