• Ebook Phương pháp dạy học Địa lý - NXB Đại học Sư phạm

    Ebook Phương pháp dạy học Địa lý - NXB Đại học Sư phạm

    Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1 nêu những vấn đề chung trong dạy học Địa lý ở Trung học cơ sở, nhấn mạnh đến những nét đặc trưng trong dạy học Địa lý ở miền núi. Ba chương tiếp theo nói về các phương pháp dùng lời, các phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan, hướng dẫn học sinh tìm hiểu địa phương. Ba chương này đề...

     183 p cdspna 10/03/2014 79 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số