• Giáo trình Địa lý kinh tế học: Phần 2 - TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Giáo trình Địa lý kinh tế học: Phần 2 - TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Địa lý kinh tế học" do TS. Nguyễn Đức Tuấn biên soạn, phần 2 trình bày các nội dung: Điều kiện kinh tế của lãnh thổ, điều kiện xã hội của lãnh thổ, thiên nhiên Việt Nam và các vùng kinh tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   296 p cdspna 22/12/2015 87 2

 • Giáo trình Địa lý kinh tế học: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Giáo trình Địa lý kinh tế học: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Tuấn

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý kinh tế học" do TS. Nguyễn Đức Tuấn biên soạn cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý kinh tế, môi trường địa lý và hoạt động kinh tế, điều kiện tự nhiên của lãnh thổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p cdspna 22/12/2015 85 2

 • Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và nội dung của địa lý kinh tế học; lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ; phương pháp nghiên cứu tổ chức lãnh thổ; môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam; dân cư và các nguồn lao động của Việt Nam; tổ chức lãnh thổ công...

   79 p cdspna 22/12/2015 54 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 1 Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam trình bày các nội dung: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam, tổ chức lãnh thổ lâm-ngư nghiệp Việt Nam, tổ chức lãnh thổ giao thông vận tải Việt Nam, tổ chức lãnh thổ ngành thương mại và dịch vụ Việt Nam, các vùng kinh tế lớn ở Việt Nam.

   57 p cdspna 22/12/2015 65 0

 • Giáo trình Thiên văn: Phần 1 - Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn

  Giáo trình Thiên văn: Phần 1 - Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn

  Giáo trình thiên văn được biên soạn nhằm trình bày những kiến thức tổng quát về vũ trụ, giúp sinh viên nắm được những tri thức thiên văn cơ bản nhất, tốt nhất để làm tốt nhất công tác giảng dạy phổ thông và có khả năng tuyên truyền, giải thích góp phần bài trừ những tập tục mê tín dị đoan, trình bày những hiện tượng thiên văn, những...

   166 p cdspna 26/11/2014 206 2

 • Giáo trình Thiên văn: Phần 2 - Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn

  Giáo trình Thiên văn: Phần 2 - Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn

  Giáo trình Thiên văn được biên soạn nhằm trình bày những kiến thức tổng quát về vũ trụ, giúp sinh viên nắm được những tri thức thiên văn cơ bản nhất, tốt nhất để làm tốt nhất công tác giảng dạy phổ thông và có khả năng tuyên truyền, giải thích góp phần bài trừ những tập tục mê tín dị đoan, trình bày những hiện tượng thiên văn, những...

   120 p cdspna 26/11/2014 128 2

 • Giáo trình Bản đồ học

  Giáo trình Bản đồ học

  Giáo trình "Bản đồ học" được biên soạn nhằm phục vụ sinh viên ngành bản đồ và các ngành học khác có liên quan, quan tâm tới công nghệ sản xuất bản đồ. Giáo trình gồm 7 chương với các nội dung chính: chương 1 tổng quan về bản đồ học, chương 2 lý thuyết chung về phép chiếu bản đồ, chương 3 tổ chức thành lập và tổng quát hoá bản đồ,...

   218 p cdspna 05/07/2014 192 2

 • Giáo trình Địa chất đại cương - TS. Vũ Như Hùng

  Giáo trình Địa chất đại cương - TS. Vũ Như Hùng

  Địa chất học tập trung nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, lịch sử của các vật liệu trên Trái Đất, kể cả các quá trình hình thành, vận chuyển, biến đổi của các vật liệu này. Tham khảo giáo trình này để cùng tìm hiểu những vấn đề trên một cách rõ nét và chi tiết hơn nhằm phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu...

   253 p cdspna 05/07/2014 107 1

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên đại cương (Trái đất và Thạch quyển)

  Giáo trình Địa lý tự nhiên đại cương (Trái đất và Thạch quyển)

  Giáo trình cung cấp lượng kiến thức cơ bản, cần thiết cho sinh viên về Trái đất, Vũ trụ, vận động của Trái đất và hệ quả địa lý của các vận động đó. Mặt khác, giáo trình còn đề cập đến những khái niệm chung về thạch quyển, địa hình; kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái và quá trình hình thành những dạng địa hình chính trên...

   210 p cdspna 05/07/2014 896 1

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu địa lý địa phương: Phần 2 - Nguyễn Đức Vũ

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu địa lý địa phương: Phần 2 - Nguyễn Đức Vũ

  Cấu trúc Logic quá trình nghiên cứu một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục trong địa lý nhà trường, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục trong địa lý nhà trường là nội dung được tóm lược trong 2 chương 3 & 4 của phần 2 thuộc Giáo trình Phương pháp nghiên cứu địa lý địa phương.

   34 p cdspna 19/06/2014 112 1

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu địa lý địa phương: Phần 1 - Nguyễn Đức Vũ

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu địa lý địa phương: Phần 1 - Nguyễn Đức Vũ

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu địa lý địa phương - Phần 1 có nội dung trình bày một số cơ sở lý luận nghiên cứu khoa học giáo dục trong địa lý nhà trường, các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cụ thể trong địa lý nhà trường. Toàn bộ nội dung của phần 1 được tóm tắt trong 2 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p cdspna 19/06/2014 182 0

 • Giáo trình Cơ sở địa lý tự nhiên: Phần 2 - ĐH Huế

  Giáo trình Cơ sở địa lý tự nhiên: Phần 2 - ĐH Huế

  Trình bày về Địa lý địa phương, Phần 2 của cuốn Giáo trình Cơ sở địa lý tự nhiên sẽ giúp người học nắm bắt được những kiến thức cụ thể về địa lý tự nhiên Việt Nam, địa lý địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdspna 19/06/2014 162 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số