Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 9 - Trần Văn Kham

Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 9: Khuyết tật và những tác động đến cá nhân và cộng đồng có nội dung trình bày những tác động cá nhân từ người khuyết tật (những vấn đề tâm lý xã hội, những vấn đề tâm linh, những vấn đề tình dục), những tác động đến quan hệ và gia đình (những vấn đề nuôi dạy con cái, những dạng trợ giúp gia đình, quan hệ với anh/em, mối quan hệ vợ/chồng, mối quan hệ bạn bè đồng lứa).