Bài giảng Sinh lý trẻ em: Chương 2 - GV. Thân Thị Diệp Nga

Bài giảng Sinh lý trẻ em: Chương 2 - Hệ thần kinh trình bày sự phát triển của hệ thần kinh, cấu tạo, chức năng của tủy sống, hành tủy, tiểu não và một số nội dung khác. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.