Bài giảng Thanh tra Quản lý giáo dục

Bài giảng Thanh tra giáo dục bao gồm những chương chính như sau: Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học, một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục, khiếu nại – tố cáo, xử lý kỉ luật cán bộ, viên chức. Nội dung giáo trình xoay quanh các hoạt động thanh tra trong quản lý giáo dục nhằm cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về quản lý giáo dục, phát triển sự nghiệp giáo dục sau này, phát triển trong nhà trường và phát triển người giáo viên và học sinh.