Các câu nói tiếng Anh thông thường

Bài viết sau đây sưu tập một số câu tiếng Anh thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày nhằm giúp các bạn vận dụng học và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn.