Ebook Đạo của Vật lý: Phần 2 - Fritjof Capra

Phần 2 của cuốn sách “Đạo của Vật lý” trình bày đến bạn đọc sự tương đồng nổi bật của Vật lý với các triết lý phương Đông. Nội dung của phần này gồm có: tính nhất thể của vạn sự, vượt trên thế giới nhị nguyên, không gian - thời gian, vũ trụ động, không và sắc,…và một số nội dung liên qua khác. Đây là cuốn sách dành cho những ai quan tâm đến các vấn đề cơ bản của Vật lý, Triết học và Đạo học. Mời các bạn cùng tham khảo.