Ebook Địa lý các nước Châu Âu (Tập 1): Phần 2 - Phạm Thị Sen

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Địa lý các nước Châu Âu (Tập 1)", phần 2 trình bày các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tiêu biểu; đất nước, con người, truyền thống và các nét đặc trưng của các nước thuộc khu vực Tây Âu và Trung Âu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu về vấn đề địa lý, kinh tế và xã hội của các nước Châu Âu.