Ebook Nhập môn xã hội học: Phần 1 - ThS. Tạ Minh, ThS. Trần Tuấn Phát

Xã hội học là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo của nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng. Ebook Nhập môn xã hội học gồm 3 phần, trong đó phần 1 khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học, phần 2 trình bày một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể, phần 3 trình bày về phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học. Phần 1 cuốn sách này xin giới thiệu với bạn đọc phần khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.