Ebook Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới (Tập 5: Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp): Phần 2 – Giang Quân (biên dịch)

Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày những nội dung như: Giáo dục phẩm chất đạo đức cho trẻ - Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, phát triển trí tuệ - Nắm chắc chìa khóa của sự thành công. Mời các bạn cùng tham khảo.