Ebook Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới (Tập 5: Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp): Phần 1 – Giang Quân (biên dịch)

Tập 5 của bộ sách “Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới” giới thiệu về phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp, những sai lầm cần tránh và nguyên tắc cần tuân thủ trong giáo dục gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức cho con trẻ, hướng dẫn sự phát triển trí tuệ của trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách để nắm bắt những nội dung chi tiết.