Giảng dạy và huấn luyện đá cầu - NXB thể dục thể thao

Đá cầu là một một môn thể thao phổ biến và thịnh hành khắp nơi. Bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành sân đá cầu: trong trường học, sân chơi, công viên... và được đông đảo các bạn nam nữ thanh niên tham gia. Để giúp các bạn nắm vững kỹ thuật đá cầu và đạt được kết quả tốt trong thi đấu, cuốn sách Giảng dạy và huấn luyện đá cầu đã được ấn hành. Sách gồm 2 nội dung chủ yếu sau: Chương 1: Kỹ thuật đá cầu và phương pháp giảng dạy; chương 2: Huấn luyện cơ bản trong đá cầu.