Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần 3 - ThS. Mai Quang Tâm (chủ biên)

Cuốn "Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần 3" được biên soạn nhằm mục đích bồi dưỡng Hiệu trưởng cho các trường tiểu học. Đây là tài liệu giảng dạy và học tập cho các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề dạy nghề.