Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học: Học phần 5 - NXB Hà Nội

Học phần 5 - Một số kiến thức chuyên biệt đối với giáo dục Tiểu học thuộc bộ giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học có nội dung trình bày về: đổi mới chương trình và sách giáo khoa Tiểu học, một số phương pháp dạy học tích cực ở trường Tiểu học, tình huống quản lý giáo dục ở trường Tiểu học, phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, hướng dẫn viết và tổ chức thay đổi sáng kiến kinh nghiệm giáo dục và quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.