Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Trần Văn Nhân

Giáo trình Hóa lí: Tập 2 là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lí ở trường ĐH, CĐ và là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Tập này trình bày tiếp với bạn đọc các nội dung chính sau: Dung dịch, quy tắc ba pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt, sự hấp thụ. Mời bạn đọc tham khảo.