Giáo trình Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ Thuật

Giáo trình do khoa Sư phạm Mĩ thuật Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 biên soạn, cấu trúc của cuốn sách gồm bốn nội dung: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh – Tập nặn và tạo dáng, thưởng thức mỹ thuật và và phương pháp dạy học mĩ thuật… Mời các bạn cùng tham khảo.