Giáo trình Phương pháp dạy học Lịch sử ở trường Phổ thông - ĐH Đà Lạt

Giáo trình Phương pháp dạy học Lịch sử ở trường Phổ thông là giáo trình cơ bản đối với sinh viên theo nghề sư phạm và những người muốn hành nghề dạy học, là tài liệu tham khảo quan trọng đối với tất cả những ai quan tâm tới sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai. Nội dung giáo trình được biên soạn cụ thể trong 11 chương, mời bạn học tham khảo và nghiên cứu.