Giáo trình Sinh học đất - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

Giáo trình Sinh học đất được biên soạn nhằm trang bị cho các ban những kiên thức cần thiết về hoạt động sống của hoạt động của sinh vật trong đất. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Sinh học và những ngành có liên quan.