Giáo trình Vệ sinh trẻ em (dùng cho sinh viên các trường sư phạm mầm mon): Phần 1

Phần 1 giáo trình "Vệ sinh trẻ em (dùng cho sinh viên các trường sư phạm mầm mon)" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Vệ sinh trẻ em; những kiến thức cơ bản về Vệ sinh trẻ em; các giai đoạn lứa tuổi và sự phát triển thể chất của trẻ, vệ sinh các cơ quan và hệ cơ quan. Mời các bạn cùng tham khảo.