Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (tái bản lần thứ năm): Phần 2

Phần 2 của tài liệu giới thiệu đến người học một số câu hỏi và gợi ý trả lời về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em giúp cho việc nắm bắt và củng cố kiến thức đã học một cách khái quát nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.