Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc - Nxb.Văn hóa thông tin

Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc có thể được xem là một cuốn sách để tham khảo thêm cho thiết kế nội thất, thiết kế phòng làm việc. Một thiết kế hoàn hảo là sự dung hòa giữa kỹ thuật và nghệ thuật, trong đó nghệ thuật phong thủy khá được lưu tâm để tạo sự hài hòa cho thiết kế. Cuốn sách sẽ giúp hiểu hơn về khái niệm và kỹ thuật bài trí theo phong thủy.