• Giáo trình Cầu lông: Phần 1 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Cầu lông: Phần 1 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Cầu lông: Phần 1 do ĐH Đà Lạt biên soạn gồm 3 chương. Nội dung của phần 1 trình bày các nội dung chính sau: chương 1 giới thiệu lịch sử ra đời và quá trình phát triển môn cầu lông, chương 2 trình bày về nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông, chương 3 trình bày kỹ thuật đánh cầu lông.

   32 p cdspna 29/05/2014 140 3

 • Giáo trình bóng ném: Phần 2 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Giáo trình bóng ném: Phần 2 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Phần 2 của Giáo trình bóng ném gồm chương 3, 4, 5 có nội dung trình bày, hướng dẫn bạn học nắm các kiến thức cơ bản về: các kỹ thuật cơ bản của môn bóng ném và phương pháp giảng dạy, luật bóng ném, phương pháp tổ chức thi đấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cdspna 29/05/2014 101 1

 • Giáo trình bóng ném: Phần 1 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Giáo trình bóng ném: Phần 1 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Giáo trình bóng ném: Phần 1 do TS. Nguyến Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh gồm 2 chương được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng ném, kỹ - chiến thuật và sử dụng các phương pháp cơ bản trong giảng dạy môn bóng ném.

   22 p cdspna 29/05/2014 271 1

 • Giáo trình bơi ếch: Phần 2 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Giáo trình bơi ếch: Phần 2 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Phần 2 của cuốn Giáo trình bơi ếch gồm 3 chương còn lại trong đó: chương 4 trình bày về xuất phát và quay vòng, chương 5 khái quát về giảng dạy kỹ thuật kiểu bơi ếch, chương 6 giới thiệu về bơi thực dụng - cứu đuối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p cdspna 29/05/2014 64 0

 • Giáo trình bơi ếch: Phần 1 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Giáo trình bơi ếch: Phần 1 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Giáo trình bơi ếch: Phần 1 do Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha biên soạn gồm 3 chương có nội dung trình bày về mở đầu giới thiệu về bơi ếch, phân tích kỹ thuật kiểu bơi ếch, nguyên lý kỹ thuật bơi ếch. Cùng tham khảo giáo trình để học môn bơi lội được tốt hơn.

   72 p cdspna 29/05/2014 114 0

 • Ebook Đồng diễn thể dục - PGS.TS. Trần Phúc Phong

  Ebook Đồng diễn thể dục - PGS.TS. Trần Phúc Phong

  Cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất giới thiệu sơ lược về lý thuyết cơ bản về đồng diễn thể dục như lý thuyết về đội hình đòng diễn, âm nhạc, trang phục, sân bãi và tổ chức chỉ đạo hoạt động đồng diễn thể dục. Phần thứ 2 nhấn mạnh về việc thực hành đồng diễn, hướng dẫn bạn học biên soạn bài đồng diễn thể dục,...

   125 p cdspna 10/03/2014 160 4

 • Giảng dạy và huấn luyện đá cầu - NXB thể dục thể thao

  Giảng dạy và huấn luyện đá cầu - NXB thể dục thể thao

  Đá cầu là một một môn thể thao phổ biến và thịnh hành khắp nơi. Bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành sân đá cầu: trong trường học, sân chơi, công viên... và được đông đảo các bạn nam nữ thanh niên tham gia. Để giúp các bạn nắm vững kỹ thuật đá cầu và đạt được kết quả tốt trong thi đấu, cuốn sách Giảng dạy và huấn luyện đá cầu...

   133 p cdspna 10/03/2014 1499 3

 • Ebook Tập đánh cầu lông - Lê Thanh Sang

  Ebook Tập đánh cầu lông - Lê Thanh Sang

  Đây là cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn học quá trình phát triển kỹ thuật, chiến thuật và những phương pháp tập luyện cơ bản và hiệu quả của môn cầu lông, là môn thể thao đang phát triển hiện nay. Đồng thời, cuốn sách cũng muốn giới thiệu với bạn học về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài một giải cầu lông từ cơ sở. Hy vọng...

   145 p cdspna 10/03/2014 196 4

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tập 1) - Ts. Đồng Xuân Quách

  Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tập 1) - Ts. Đồng Xuân Quách

  Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo...

   226 p cdspna 10/03/2014 103 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số