• Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Học phần 1&2) - CĐ Công Thương

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Học phần 1&2) - CĐ Công Thương

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Học phần 1&2) sau đây của trường Cao đẳng Công Thương nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng...

   137 p cdspna 05/12/2014 176 4

 • Giáo trình Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mầm non: Phần 2 - Phạm Thị Hòa

  Giáo trình Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mầm non: Phần 2 - Phạm Thị Hòa

  Giáo trình Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mầm non được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của môn học, nhằm trang bị cho giáo viên mầm non có kiến thức, cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục Âm nhạc. Phần 2 của cuốn giáo trình gồm 2 chương đầu có nội dung giới thiệu về: Các hình thức tổ chức hoạt động âm...

   83 p cdspna 18/06/2014 1993 5

 • Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 2 - TS. Đặng Hồng Phương

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non: Phần 2 - TS. Đặng Hồng Phương

  Phần 2 giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non có nội dung giới thiệu về lý luận giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non được tóm gọn trong 4 chương sau. Trong đó nội dung cụ thể của các chương giới thiệu về: cơ sở lý luận về phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, hình thức...

   150 p cdspna 18/06/2014 2255 12

 • Giáo trình bơi lội - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Giáo trình bơi lội - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Giáo trình bơi lội giúp sinh viên nắm được nguồn gốc ra đời môn Bơi lội, lịch sử phát triển môn Bơi lội ở trong và ngoài nước, phân loại bơi lội, ý nghĩa, tác dụng của môn Bơi lội. Đồng thời giúp sinh viên có cái nhìn khái quát về môn Bơi lội, để từ đó tăng thêm sự yêu thích tập luyện bơi.

   161 p cdspna 29/05/2014 276 5

 • Giáo trình điền kinh - Bài giảng và lý thuyết: Phần 2 - Hoàng Ngọc Viết

  Giáo trình điền kinh - Bài giảng và lý thuyết: Phần 2 - Hoàng Ngọc Viết

  Tiếp nối Phần 1 của cuốn giáo trình, Phần 2 của Giáo trình điền kinh - Bài giảng và lý thuyết có nội dung trình bày về phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài điền kinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdspna 29/05/2014 140 3

 • Giáo trình điền kinh - Bài giảng và lý thuyết: Phần 1 - Hoàng Ngọc Viết

  Giáo trình điền kinh - Bài giảng và lý thuyết: Phần 1 - Hoàng Ngọc Viết

  Giáo trình điền kinh - Bài giảng và lý thuyết: Phần 1 do Hoàng Ngọc Viết biên soạn gồm có nội dung trình bày về: khái niệm, phân loại và sơ lược lịch sử phát triển môn điền kinh, nguyên lý kỹ thuật các môn điền kinh. Cùng tham khảo giáo trình để nắm các kiến thức về môn điền kinh.

   28 p cdspna 29/05/2014 657 3

 • Giáo trình Cầu lông: Phần 2 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Cầu lông: Phần 2 - ĐH Đà Lạt

  Tiếp nối Phần 1 của cuốn Giáo trình Cầu lông, Phần 2 của cuốn giáo trình gồm 2 chương cuối, chương 4 trình bày về phương pháp giảng dạy cầu lông, chương 5 giới thiệu về luật cầu lông. Cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể của môn học.

   21 p cdspna 29/05/2014 151 3

 • Giáo trình Cầu lông: Phần 1 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Cầu lông: Phần 1 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Cầu lông: Phần 1 do ĐH Đà Lạt biên soạn gồm 3 chương. Nội dung của phần 1 trình bày các nội dung chính sau: chương 1 giới thiệu lịch sử ra đời và quá trình phát triển môn cầu lông, chương 2 trình bày về nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông, chương 3 trình bày kỹ thuật đánh cầu lông.

   32 p cdspna 29/05/2014 164 4

 • Giáo trình bóng ném: Phần 2 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Giáo trình bóng ném: Phần 2 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Phần 2 của Giáo trình bóng ném gồm chương 3, 4, 5 có nội dung trình bày, hướng dẫn bạn học nắm các kiến thức cơ bản về: các kỹ thuật cơ bản của môn bóng ném và phương pháp giảng dạy, luật bóng ném, phương pháp tổ chức thi đấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p cdspna 29/05/2014 113 2

 • Giáo trình bóng ném: Phần 1 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Giáo trình bóng ném: Phần 1 - TS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh

  Giáo trình bóng ném: Phần 1 do TS. Nguyến Anh Tuấn, Nguyễn Đắc Thịnh gồm 2 chương được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng ném, kỹ - chiến thuật và sử dụng các phương pháp cơ bản trong giảng dạy môn bóng ném.

   22 p cdspna 29/05/2014 298 2

 • Giáo trình bơi ếch: Phần 2 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Giáo trình bơi ếch: Phần 2 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Phần 2 của cuốn Giáo trình bơi ếch gồm 3 chương còn lại trong đó: chương 4 trình bày về xuất phát và quay vòng, chương 5 khái quát về giảng dạy kỹ thuật kiểu bơi ếch, chương 6 giới thiệu về bơi thực dụng - cứu đuối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p cdspna 29/05/2014 78 1

 • Giáo trình bơi ếch: Phần 1 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Giáo trình bơi ếch: Phần 1 - Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha

  Giáo trình bơi ếch: Phần 1 do Th.S Nguyễn Thành Sơn, GV.Nguyễn Mạnh Kha biên soạn gồm 3 chương có nội dung trình bày về mở đầu giới thiệu về bơi ếch, phân tích kỹ thuật kiểu bơi ếch, nguyên lý kỹ thuật bơi ếch. Cùng tham khảo giáo trình để học môn bơi lội được tốt hơn.

   72 p cdspna 29/05/2014 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số