• Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình trình bày phương pháp tổ chức hoạt động vẽ; phương pháp tổ chức hoạt động nặn; phương pháp tổ chức hoạt động xé, cắt dán; tổ chức hoạt động chắp ghép cho trẻ mầm non.

   41 p cdspna 24/10/2015 386 3

 • Giáo trình đào tạo từ xa Tâm lý học mầm non: Phần 1

  Giáo trình đào tạo từ xa Tâm lý học mầm non: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình đào tạo từ xa Tâm lý học mầm non trình bày những vấn đề chung của tâm lý học lứa tuổi mầm non, đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ từ 0-3 tuổi. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   65 p cdspna 24/10/2015 223 1

 • Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em: Phần 2

  Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em: Phần 2

  Phần 2 Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em bao gồm các câu hỏi và gợi ý trả lời của môn học Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p cdspna 24/10/2015 106 1

 • Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em: Phần 1

  Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em: Phần 1

  Phần 1 Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em như vai trò, nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ; cơ sở khoa học của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em; phương pháp phát triển ngôn ngữ cho...

   55 p cdspna 24/10/2015 75 1

 • Giáo trình Giao tiếp với trẻ em: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp với trẻ em: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Giao tiếp với trẻ em trình bày những vấn đề chung về giao tiếp như khái niệm giao tiếp, giao tiếp và sự phát triển nhân cách, các loại giao tiếp, các thành tố của hành vi giao tiếp, các nguyên tắc giao tiếp, một số kĩ năng giao tiếp cơ bản.

   60 p cdspna 24/10/2015 75 3

 • Giáo trình Giao tiếp với trẻ em: Phần 2

  Giáo trình Giao tiếp với trẻ em: Phần 2

  Phần 1 Giáo trình Giao tiếp với trẻ em trình bày nội dung phát triển giao tiếp cho trẻ dưới 6 tuổi, bao gồm: Giao tiếp và quá trình xã hội hóa của trẻ từ 0 đến 6 tuổi, phát triển giao tiếp cho trẻ dưới 3 tuổi, phát triển giao tiếp cho trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi).

   71 p cdspna 24/10/2015 89 3

 • Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non trình bày các nội dung: Hình thành biểu tượng về hình dạng vật thể cho trẻ mầm non; hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo; hình thành sự định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo; thiết bị dạy học trong hình thành biểu tượng toán học cao...

   89 p cdspna 21/10/2015 433 2

 • Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Phần 2 của tài liệu giới thiệu đến người học một số câu hỏi và gợi ý trả lời về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em giúp cho việc nắm bắt và củng cố kiến thức đã học một cách khái quát nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdspna 21/10/2015 238 3

 • Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non (in lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non (in lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non trình bày lí luận giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Phần này gồm 4 chương: Những vấn đề chung về giáo dục thể chất; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; phương tiện GDTC cho trẻ mầm non; đặc điểm phát triển thể chất ở trẻ...

   154 p cdspna 21/10/2015 148 2

 • Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em trình bày những kiến thức tổng quan về vệ sinh trẻ em, giáo dục trẻ em, những kiến thức cơ bản về sinh học, đặc điểm quá trình chăm sóc trẻ mầm non và tổ chức đánh giá sức khoẻ trẻ em, chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p cdspna 21/10/2015 478 2

 • Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em trình bày các nội dung: Tổ chức vệ sinh trong giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, tổ chức vệ sinh môi trường, tổ chức đánh giá công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ ở trường mầm non.

   58 p cdspna 21/10/2015 187 2

 • Giáo trình Phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ em lứa tuổi mầm non: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ em lứa tuổi mầm non: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày nội dung chương 1 - Vai trò của các tác phẩm văn học đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non và chương 2 - Nghệ thuật đọc, kể tác phẩm văn học cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p cdspna 21/10/2015 1907 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số