• Sự phát triển về thể chất của trẻ ở lứa tuổi mầm non

    Sự phát triển về thể chất của trẻ ở lứa tuổi mầm non

    Tài liệu trình bày các nội dung: Sự phát triển về vận động; xác định năng khiếu của trẻ như thế nào; dấu hiệu có khiếu của trẻ 5-8 tuổi; làm gì khi con có năng khiếu; những trò chơi rèn luyện bản lĩnh, khi chơi, trẻ học được những gì; với trẻ con, chơi là học; trẻ con lớn lên nhờ vui chơi.

     12 p cdspna 21/10/2015 105 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số