• Module TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu - Lê Văn Lũy, Lê Mỹ Dung

  Module TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu - Lê Văn Lũy, Lê Mỹ Dung

  Sau khi hoàn thành Module Tiểu học 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu học viên có kĩ năng tìm hiểu, phần tích đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh;...

   54 p cdspna 17/06/2015 1069 1

 • Module TH 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép - Kiều Thị Bích Thủy

  Module TH 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép - Kiều Thị Bích Thủy

  Module Tiểu học 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép giúp học viên xây dựng được kế hoạch dạy học và kế hoạch bài học ở lớp ghép nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học lớp ghép; sáng tạo, tự tin, linh hoạt khi xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học lớp ghép.

   37 p cdspna 17/06/2015 351 1

 • Module TH 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép - Nguyễn Thanh Thủy

  Module TH 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép - Nguyễn Thanh Thủy

  Module Tiểu học 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép giúp giáo viên hình thành cho học sinh một số kĩ năng tổ chức hoạt động học tập và kĩ năng học tập, nêu được những đặc điểm học tập của học sinh trong lớp ghép, chỉ ra những cách để giúp học sinh tự biết đánh giá,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   48 p cdspna 17/06/2015 204 1

 • Module TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Phùng Như Thuy

  Module TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Phùng Như Thuy

  Module TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp học viên phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học; biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của học sinh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   48 p cdspna 17/06/2015 1259 1

 • Module TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học - Trần Thị Hiền Lương

  Module TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học - Trần Thị Hiền Lương

  Module Tiểu học 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học trình bày về chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; thực trạng dạy học tích hợp các nội dung ở tiểu học; kĩ năng lựa chọn phương pháp, kĩ thuật...

   22 p cdspna 17/06/2015 4166 2

 • Module TH 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ - Phạm Minh Muc

  Module TH 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ - Phạm Minh Muc

  Module Tiểu học 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ giúp học viên trình bày được khái niệm khiếm thị; mô tả được đặc điểm nhận thức, giao tiếp và cách thức của trẻ khiếm thị,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   74 p cdspna 17/06/2015 1295 1

 • Module TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học - Bùi Phương Nga

  Module TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học - Bùi Phương Nga

  Module Tiểu học 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học của Bùi Phương Nga biên soạn, nhằm trang bị cho giáo viên tiểu học một số kiến thức và kĩ năng tư vấn để họ có thể vận dụng trong hoạt động dạy học, giáo dục và trợ giúp tâm lí cho học sinh tiểu học.

   52 p cdspna 17/06/2015 670 2

 • Module TH 11: Giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật vận động - Lê Văn Tạc

  Module TH 11: Giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật vận động - Lê Văn Tạc

  Module Tiểu học 11: Giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật vận động nhằm giúp người đọc trình bày được khái niệm, đặc điểm phát triển, khả năng nhu cầu của học sinh khiếm thính; những yếu tố cơ bản thực hiện giáo dục hòa nhập; dạy học hòa nhập học sinh khó khăn về nghe, nhìn và nói; thiết kế và thực hiện bài học...

   85 p cdspna 17/06/2015 671 1

 • Module TH 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học - Đào Quang Trung

  Module TH 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học - Đào Quang Trung

  Module Tiểu học 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học giúp các học viên liệt kê được các kiến thức về nội dung, phương pháp và công nghệ trong mối liên quan giữa chúng để hình thành cho bản thân kế hoạch bồi dưỡng về công nghệ thông tin từ đó có phương pháp và kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Hy vọng...

   58 p cdspna 17/06/2015 1415 2

 • Module TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Xuân Thị Nguyệt Hà

  Module TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Xuân Thị Nguyệt Hà

  Module TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp người học có khả năng thiết kế kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực; thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học...

   51 p cdspna 17/06/2015 2350 1

 • Module TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học - Quản Hà Hưng

  Module TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học - Quản Hà Hưng

  Mời các bạn cùng tham khảo Module Tiểu học 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học sau đây sẽ giúp các bạn hiểu và trình bày được vai trò, ý nghĩa cũng như nắm được các tiêu chí đánh giá các thiết bị dạy học tự làm, xây dựng được hướng nghiên cứu, thực hành chế tạo được một số thiết bị dạy học tự làm trong các môn học dựa...

   33 p cdspna 17/06/2015 894 1

 • Module TH 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản - Đào Quang Trung

  Module TH 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản - Đào Quang Trung

  Module Tiểu học 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản giúp học viên hiểu được một số khái niệm cơ bản về tin học, trình bày được cấu tạo của máy tính điện tử và các thiết bị ngoại vi, thực hiện đúng, thành thạo các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên và giảng viên chuyên ngành sư phạm tiểu...

   118 p cdspna 17/06/2015 2221 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số