• Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn : Phần 2 – Ngô Văn Phú

  Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn : Phần 2 – Ngô Văn Phú

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn" giới thiệu tới người đọc những câu truyện về các danh nhân như: Ngõ trúc (Nguyễn Khuyến), chậu trà núi đầu xuân (Chu Mạnh Trinh), thầy Tú Vị Xuyên (Trần Tế Xương), ông đốc Nguyễn (Nguyễn Thượng Hiền),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   217 p cdspna 30/07/2015 46 2

 • Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời dựng nước và tự chủ thời Lý – Trần: Phần 1 – Ngô Văn Phú

  Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời dựng nước và tự chủ thời Lý – Trần: Phần 1 – Ngô Văn Phú

  Phần 1 cuốn sách "Truyện danh nhân Việt Nam thời dựng nước và tự chủ thời Lý – Trần" giới thiệu tới người đọc các câu truyện về các danh nhân thời dựng nước và tự chủ như: Quán gà trắng (An Dương Vương), bãi đỏ (Chử Đồng Tử - Tiên Dung), hàng hoàng tử ít nói (Lang Liêu), đức thành Chèm (Lý Ông Trọng),... Mời các bạn cùng tham...

   169 p cdspna 30/07/2015 44 2

 • Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn: Phần 1 – Ngô Văn Phú

  Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn: Phần 1 – Ngô Văn Phú

  Phần 1 cuốn sách "Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn" giới thiệu tới người đọc các câu truyện về các danh nhân thời Nguyễn như: Mùa mai vàng nở (Đào Duy Từ), quan nội tán đã về (Nguyễn Đăng Khoa), ông Cống đầu to (Vũ Đình Phương), khanh có tội gì đâu (Đặng Đại Độ),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   201 p cdspna 30/07/2015 29 2

 • Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời Lê – Tây Sơn: Phần 2 – Ngô Văn Phú

  Ebook Truyện danh nhân Việt Nam thời Lê – Tây Sơn: Phần 2 – Ngô Văn Phú

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Truyện danh nhân Việt Nam thời Lê – Tây Sơn" giới thiệu tới người đọc những câu truyện về các danh nhân thời Lê và các doanh nhân thời Tây Sơn như: Nguyễn Huệ đến Thăng Long, bà Chúa Nành và Công chúa Ngọc Hân, Đại tư mã Ngô Văn Sở, người cắt cỏ ở Quốc tử giám (Toàn An),... Mời các...

   177 p cdspna 30/07/2015 40 2

 • Bbook Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (Tập 1): Phần 1 – Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương

  Bbook Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (Tập 1): Phần 1 – Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương

  Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (Tập 1) giới thiệu tới người đọc lịch sử của Trung Quốc từ khi khai thiên lập địa đến thời Tam Quốc phân tranh. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thần thoại về khai thiên lập địa, truyền thuyết về dùi cây lấy lửa, hoàng đế đánh Xuy Vưu, Nghiêu Thuấn nhường ngôi,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   260 p cdspna 30/07/2015 70 1

 • Ebook Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (Tập 1): Phần 2 – Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương

  Ebook Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (Tập 1): Phần 2 – Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (Tập 1)”, phần 2 trình bày các nội dung: Yến tiệc ở Hồng Môn, Đại Phong Ca, Chu Bột giành lại binh quyền, Doanh Tế Liễu của Chu Á Phụ, Tư Mã Thiên viết sử ký, Vương Chiêu Quân sang Hồ (Hung Nô),… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   257 p cdspna 30/07/2015 83 1

 • Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 2): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 2): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 2): Ký kết và thực thi", phần 2 trình bày các nội dung: Thực thi Hiệp định Paris - Các nội dung của Hiệp định được thực hiện; Ngừng chiến, không ngừng bắn (Hoa Kỳ với vấn đề Việt Nam sau Hiệp định Paris, chính...

   147 p cdspna 30/07/2015 51 2

 • Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 2): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 2): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Cuốn sách "Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 2): Ký kết và thực thi" giới thiệu tới ngời đọc những tài liệu của các cơ quan đầu não chính quyền Sài Gòn, các cơ quan của Hoa Kỳ ở niềm Nam Việt Nam về vấn đề ký kết và quá trình thực thi hiệp định Paris của các bên liên quan từ sau khi...

   242 p cdspna 30/07/2015 51 2

 • Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 1): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 1): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Cuốn sách "Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 1): Đánh và đàm (1968 - 1972)" giới thiệu tới người đọc hàng nghìn trang tài liệu các của cơ quan trung ương của chính quyền Sài Gòn, tài liệu của các cơ quan Hoa Kỳ ở miềm Nam Việt Nam về qúa trình đàm phán ở Paris từ năm 1968 đến năm 1972. Mời các...

   283 p cdspna 30/07/2015 37 2

 • Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 1): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 1): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Tập 1): Đánh và đàm" trình bày các nội dung của phần 3 - Chặng cuối của đàm phán bao gồm: Chiến cuộc Xuân - Hè 1972 và cuộc đàm phán bí mật Kissinger - Lê Đức Thọ; Sự "lo sợ" của Nguyễn Văn Thiệu; nối...

   109 p cdspna 30/07/2015 54 2

 • Eboook Các nhà khoa bảng Việt Nam từ 1075 - 1919: Phần 1 - Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

  Eboook Các nhà khoa bảng Việt Nam từ 1075 - 1919: Phần 1 - Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

  Eboook Các nhà khoa bảng Việt Nam từ 1075 - 1919: Phần 1 trình bày tổng quan về các kỳ thi hội và tài liệu đăng khoa lục đại khoa, các nhà khoa bảng đời Lý - Trần - Hồ, các nhà khoa bảng triều Lê Sơ, các nhà khoa bảng triều Mạc. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang nghiên cứu lịch sử và các bạn có đam mê muốn tìm hiểu lịch sử Việt...

   432 p cdspna 30/05/2015 126 1

 • Bài học Israel - Nguyễn Hiến Lê

  Bài học Israel - Nguyễn Hiến Lê

  Bài học Israel của Nguyễn Hiến Lê gồm có ba phần trình bày về dân tộc Do Thái; sự thành lập quốc gia Israel; quốc gia Israel. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sử và những ngành có liên quan.

   191 p cdspna 30/05/2015 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số