• Ebook Bertrand Russell chiến sĩ tự do và hòa bình - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Bertrand Russell chiến sĩ tự do và hòa bình - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Bertrand Russell chiến sĩ tự do và hòa bình giới thiệu về một nhân vật lịch sử thế kỷ XX Bertrand Russell, một triết gia, một con người can đảm chiến đấu cho tự do và hòa bình. Mời các bạn tham khảo sách để hiểu rõ hơn về Bertrand Russell.

   67 p cdspna 30/05/2015 332 0

 • Eboook Các nhà khoa bảng Việt Nam từ 1075 - 1919: Phần 2 - Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

  Eboook Các nhà khoa bảng Việt Nam từ 1075 - 1919: Phần 2 - Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

  Eboook Các nhà khoa bảng Việt Nam từ 1075 - 1919: Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nhà khoa bảng triều Lê trung Hưng, các nhà khoa bảng triều Nguyễn, danh sách các vị tam khôi, thống kê các khoa thi tiến sĩ và tương đương. Cuối cuốn sách là bảng tra Họ tên các nhà khao bảng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   446 p cdspna 30/05/2015 184 0

 • Ebook Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất: Phần 2 - Nguyễn Thị Lâm Hảo

  Ebook Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất: Phần 2 - Nguyễn Thị Lâm Hảo

  Ebook Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất: Phần 2 của tác giả Nguyễn Thị Lâm Hảo trình bày những nét chính cơ bản nhất về cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất, phụ lục Hoàng Công Chất trong văn hóa dân gian, lệ hội thành bản phủ, lễ hội sau ngày giải phóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   50 p cdspna 30/05/2015 64 1

 • Ebook A History of Japan - Lịch sử Nhật Bản: Phần 1 - R.H.P Mason, J.G Caiger, Nguyễn Văn Sỹ (dịch)

  Ebook A History of Japan - Lịch sử Nhật Bản: Phần 1 - R.H.P Mason, J.G Caiger, Nguyễn Văn Sỹ (dịch)

  Ebook A History of Japan - Lịch sử Nhật Bản: Phần 1 trình bày nội dung 3 phần đầu tiên cung cấp các kiến thức về Nhật Bản xưa, Nhật Bản cổ đại và Nhật Bản thời trung cổ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đam mê lịch sử muốn tìm hiểu về lịch sử của các nước trên thế giối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p cdspna 30/05/2015 59 3

 • Ebook Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất: Phần 1 - Nguyễn Thị Lâm Hảo

  Ebook Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất: Phần 1 - Nguyễn Thị Lâm Hảo

  Ebook Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất: Phần 1 của tác giả Nguyễn Thị Lâm Hảo trình bày nội dung phần 1 "Vài nét về Điện Biên trong lịch sử". Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đam mê lịch sử muốn tìm hiểu lịch sử của từng vùng đất nối riêng và các cuộc khởi nghĩa ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   35 p cdspna 30/05/2015 56 1

 • Ebook A History of Japan - Lịch sử Nhật Bản: Phần 2 - R.H.P Mason, J.G Caiger, Nguyễn Văn Sỹ (dịch)

  Ebook A History of Japan - Lịch sử Nhật Bản: Phần 2 - R.H.P Mason, J.G Caiger, Nguyễn Văn Sỹ (dịch)

  Ebook A History of Japan - Lịch sử Nhật Bản: Phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về Nhật Bản những năm đầu thời hiện đại, Nhật Bản hiện đại.Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đam mê lịch sử muốn tìm hiểu về lịch sử của các nước trên thế giối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p cdspna 30/05/2015 72 3

 • Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thế kỷ XVII - Đỗ Quỳnh Nga

  Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thế kỷ XVII - Đỗ Quỳnh Nga

  Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thế kỷ XVII - Đỗ Quỳnh Nga giới thiệu tới người đọc bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thời chúa Nguyễn, quá trình khai phá vùng đất Đông Nam Bộ của chúa Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cdspna 30/05/2015 54 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 2 - NXB Giáo dục

  "Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung 2 chương cuối gồm: Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến chính đảng vô sản ra đời (1919 - 1930), Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1930 - 1945. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phần 2 giáo trình.

   70 p cdspna 30/05/2015 135 1

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 1 - NXB Giáo dục

  "Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 1" trình bày 3 chương đầu của giáo trình gồm: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến 1884, cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1885 đến 1896, Việt Nam từ phong trào Cần Vương đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1897 - 1918). Mời các bạn cùng tham khảo...

   72 p cdspna 30/05/2015 92 1

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh (chủ biên)

  Giáo trình"Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X: Phần 1" trình bày các nội dung: Khái quát chương trình lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến nay), thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ bắt đầu dựng nước. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ ngồn gốc đến nay. Mời các bạn cùng tham...

   51 p cdspna 30/05/2015 149 1

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh (chủ biên)

  Phần 2 của "Giáo trìnhLịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X" nối tiếp phần 1 trình bày nội dung: Lịch sử Việt Nam thời kỳ đấu tranh giàng độc lập chống Bắc thuộc từ 179 TCN đến 938, phần phụ lục là "Niên biểu các sự kiện lịch sử lớn". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   43 p cdspna 30/05/2015 59 1

 • Ebook Nguồn gốc văn minh - Will Durant

  Ebook Nguồn gốc văn minh - Will Durant

  Cuốn sách "Nguồn gốc văn minh" của tác giả Will Durant, do Nguyễn Hiến Lê dịch có kết cấu gồm 5 chương. Chương I: Những điều kiện tổng quát của văn minh. Chương II: Yếu tố kinh tế của văn minh. Chương III: Yếu tố chính trị của văn minh. Chương IV: Yếu tố luân lý của văn minh. Chương V: Yếu tố tinh thần của văn minh.

   204 p cdspna 15/04/2015 101 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số