• Ebook Việt Nam một thiên lịch sử - NXB Khoa học xã hội

  Ebook Việt Nam một thiên lịch sử - NXB Khoa học xã hội

  Ebook "Việt Nam một thiên lịch sử" gồm 2 phần, phần 1 được cấu trúc làm 7 chương và phần 2 chia làm 11 chương, Phần 1 là phần về nước Việt Nam truyền thống, phần 2 là phần về nước Việt Nam đương đại. Nội dung trình bày về cội nguồn từ thời cổ đại đồ đá đến thời đại đồ đồng, cuộc trường chinh tiến tới độc lập, nhà nước phong...

   548 p cdspna 02/06/2014 103 3

 • Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 (Tập 1: 1945 - 1954)

  Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 (Tập 1: 1945 - 1954)

  Tập giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 được biên soạn nhằm phục vụ yêu cầu đào tạo của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, được biên soạn một cách hệ thống, tương đối toàn diện về các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội và mang tính cập nhật. Nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 gồm 9 đơn...

   446 p cdspna 02/06/2014 125 2

 • Lịch sử thế giới cận đại - Vũ Dương Ninh

  Lịch sử thế giới cận đại - Vũ Dương Ninh

  Nội dung cơ bản của thời kì lịch sử cận đại là sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, sự xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Nội dung tài liệu gồm 2 phần, phần 1 giới thiệu về Lịch sử thế giới cận đại Phương Tây, phần 2 khái quát về lịch sử thế giới cận đại...

   565 p cdspna 02/06/2014 179 3

 • Ebook Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 - NXB Hà Nội

  Eboook "Thiết kế bài giảng Lịch sử 6" được biên soạn theo kiến thức, thái độ và kỹ năng được quy định trong chương trình. Ebook này đã xác định cụ thể mục tiêu cần đạt ở từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định hướng chính xác các nhiệm vụ, các việc làm của thầy và trò. Về phương pháp dạy học, trình tự các bước lên lớp...

   240 p cdspna 02/06/2014 91 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 9 (tập 1) - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 9 (tập 1) - NXB Hà Nội

  Ebook "Thiết kế bài giảng lịch sử 9" được biên soạn để hỗ trợ cho việc dạy và học môn Lịch sử 9 theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2005 - 2006. Ebook này bám sát nội dung sách giáo khoa lịch sử 9, ngoài ra có mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các...

   248 p cdspna 30/05/2014 172 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Lịch sử 9 (tập 2) - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Lịch sử 9 (tập 2) - NXB Hà Nội

  Ebook gồm 5 chương tiếp theo của ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 9 tập 1. Về nội dung, ebook bám sát nội dung sách giáo khoa lịch sử 9, ngoài ra có mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy cô tham khảo vận dụng theo đối tượng học sinh từng địa phương. Về...

   275 p cdspna 30/05/2014 103 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 7 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 7 - NXB Hà Nội

  Ebook này được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2003 - 2004. Ebook giới thiệu cách thiết kế bài giảng Lịch sử 7 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Về nội dung, sách chỉ rõ kiến thức, tư tưởng, kỹ năng, công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các...

   275 p cdspna 30/05/2014 63 2

 • Giáo trình Phương pháp dạy học Lịch sử ở trường Phổ thông - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Phương pháp dạy học Lịch sử ở trường Phổ thông - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Phương pháp dạy học Lịch sử ở trường Phổ thông là giáo trình cơ bản đối với sinh viên theo nghề sư phạm và những người muốn hành nghề dạy học, là tài liệu tham khảo quan trọng đối với tất cả những ai quan tâm tới sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai. Nội dung giáo trình được biên soạn cụ thể trong 11...

   103 p cdspna 10/03/2014 252 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số