• Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thế kỷ XVII - Đỗ Quỳnh Nga

    Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thế kỷ XVII - Đỗ Quỳnh Nga

    Chúa Nguyễn với công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thế kỷ XVII - Đỗ Quỳnh Nga giới thiệu tới người đọc bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Đông Nam Bộ thời chúa Nguyễn, quá trình khai phá vùng đất Đông Nam Bộ của chúa Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     10 p cdspna 30/05/2015 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số