• Hỏi và đáp Môn học chính trị - PGS.TS Phạm Đức Trung, TS.Vũ Thị Thoa

  Hỏi và đáp Môn học chính trị - PGS.TS Phạm Đức Trung, TS.Vũ Thị Thoa

  Bộ môn lịch sử học là một môn học mang tính tích hợp, rất khó cho sinh viên khi học tập và nghiên cứu môn học này, sinh viên tường gặp khó khăn trong việc hệ thống hoa các kiến thức và khái quát các nội dung cơ bản. Tài liệu này được biên soạn dưới dạng hỏi và đáp với các nội dung ngắn gọn , hệ thống, dựa trên yêu cầu và cấu trúc của...

   153 p cdspna 03/06/2014 349 2

 • Ebook Các triết thuyết lớn - NXB Thế giới

  Ebook Các triết thuyết lớn - NXB Thế giới

  Ebook "Các triết thuyết lớn" được xuất bản trong khuôn khổ của chương trình hợp tác xuất bản, được sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa và Hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ebook này giúp người đọc tham khảo, học tập và nghiên cứu về triết học nói chung cũng như các triết thuyết lớn.

   177 p cdspna 03/06/2014 100 4

 • Bách khoa thư về các Khoa học triết học I – Khoa học logic - G.W.F. Hegel

  Bách khoa thư về các Khoa học triết học I – Khoa học logic - G.W.F. Hegel

  Bách khoa thư về các Khoa học triết học I (thường được gọi là Tiểu Lôgíc học) tóm lược tinh tuý của bộ Khoa học Logíc, và là định bản về Lôgíc học, cũng là về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel. Được dịch, giới thiệu và chú giải cặn kẽ đến từng tiểu đoạn: học thuyết về tồn tại, học thuyết về bản chất, học thuyết về khái...

   1154 p cdspna 03/06/2014 169 5

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PTS. Phạm Văn Hảo

  Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PTS. Phạm Văn Hảo

  Cuốn sách Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin được trình bày dưới dạng hỏi đáp với nội dung bảo đảm tính hệ thống, có trọng điểm, sát với yêu cầu của chương trình bộ môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy, tham khảo cho sinh viên, giảng viên môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

   94 p cdspna 03/06/2014 75 1

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác - Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia hà nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sách gồm hơn 30 câu hỏi dạng Hỏi - Đáp, nội dung đảm bảo tính...

   94 p cdspna 03/06/2014 189 1

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp với nội dung đảm bảo...

   65 p cdspna 03/06/2014 70 1

 • Giáo trình Chính trị - NXB Giáo dục

  Giáo trình Chính trị - NXB Giáo dục

  Cấu trúc chương trình và khối lượng nội dung cuốn sách Giáo trình Chính trị sau sửa chữa không thay đổi nhiều. Cấp độ kiến thức khoa học của sách là tiếp nối chương trình Giáo dục công dân ở cấp Trung học phổ thông và chuẩn bị để người học tiếp thu kiến thức Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở bậc Đại học. Những vấn đề quan trọng...

   248 p cdspna 17/03/2014 104 2

 • Giáo trình: Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

  Giáo trình: Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

  Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí - vai trò của con người trong thế giới ấy. Giáo trình do GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui đồng chủ biên gồm 2 phần nội dung chính nói về: khái lược về triết học & lịch sử triết học, những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin.

   188 p cdspna 17/03/2014 197 3

 • Giáo trình Triết học Mác Lênin - Khoa Lý Luận Chính Trị

  Giáo trình Triết học Mác Lênin - Khoa Lý Luận Chính Trị

  Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây vào khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ VI trước Công Nguyên. Giáo trình Triết học Mác Lênin do khoa lý luận chính trị biên soạn có nội dung khái quát các vấn đề triết học từ lịch sử hình thành, nguồn gốc của Triết học đến các quy luật, phạm trù triết học.

   303 p cdspna 17/03/2014 199 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

  Do NXB Giáo dục ấn hành, bài giảng gồm 7 chương gồm: chương mở đầu: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 1: cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc; chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ...

   132 p cdspna 10/03/2014 165 2

 • Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Ts. Bùi Kim Đỉnh

  Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Ts. Bùi Kim Đỉnh

  Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho đông đảo sinh viên thuận tiện trong việc học tập, ôn tập môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Các câu hỏi đáp theo đúng kết cấu và nội dung giáo trình, đi sát theo nội dung bài giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

   256 p cdspna 10/03/2014 96 5

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Giáo trình làm rõ hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong...

   68 p cdspna 10/03/2014 437 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số