• Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học - PTs. Nguyễn Văn Dương

  Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học - PTs. Nguyễn Văn Dương

  Sách được biên soạn trình bày dưới dạng hỏi đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu chương trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. Cùng tham khảo để có thêm kiến thức ôn tập bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thật tốt.

   65 p cdspna 10/07/2014 66 1

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác - Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia hà nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sách gồm hơn 30 câu hỏi dạng Hỏi - Đáp, nội dung đảm bảo tính...

   94 p cdspna 03/06/2014 172 0

 • Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Ebook Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp với nội dung đảm bảo...

   65 p cdspna 03/06/2014 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số