• Giáo trình Lý luận dạy học - TS.Bùi Thị Mùi

  Giáo trình Lý luận dạy học - TS.Bùi Thị Mùi

  Giáo trình giúp sinh viên hiểu những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học với tư cách là một khoa học, nội dung lý luận về các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học. Một số kinh nghiệm về thiết kế mục tiêu, chương trình dạy học cũng như kinh nghiệm sử dụng các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học cơ bản.

   174 p cdspna 10/03/2014 574 2

 • Giáo trình Phương pháp dạy học

  Giáo trình Phương pháp dạy học

  Giáo trình "Phương pháp dạy học" giúp cho sinh viên nghiên cứu và học tập tốt hơn. Qua giáo trình, sinh viên nắm được mục tiêu, nội dung và phương pháp học tập của lý luận dạy học, lý luận giáo dục, nhà trường trung học và người giáo viên trung học. Cuối mỗi chương, sách có đưa ra các câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống để ôn tập. Như...

   158 p cdspna 10/03/2014 79 2

 • Sổ tay Phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Sổ tay Phương pháp giảng dạy và đánh giá

  Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá là một loạt tóm tắt kiến thức cần thiết về phương pháp giảng dạy và đánh giá. Sổ tay giúp sinh viên và giáo viên trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá thích hợp để không ngừng đổi mới trong giáo dục.

   79 p cdspna 10/03/2014 68 4

 • Giáo trình Giáo dục học - Mai Ngọc Liên

  Giáo trình Giáo dục học - Mai Ngọc Liên

  Giáo dục học khái quát những vấn đề chung của giáo dục tiểu học, lý luận dạy học tiểu học và lý luận giáo dục tiểu học. Mỗi phần đuợc trình bày một cách thống nhất, giúp cho sinh viên có thể tự học để thu nhận thông tin và rèn luyện kỹ năng cần thiết làm cơ sở cho việc nghiên cứu phương pháp và kỹ năng dạy học.

   309 p cdspna 10/03/2014 90 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số