• Module THPT 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học - Trần Trung

  Module THPT 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học - Trần Trung

  Module THPT 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học giúp giáo viên hiểu rõ vai trò của phần mềm dạy học và căn cứ đánh giá hiệu quả sử dụng PMDH; biết phân loại PMDH và xác định các tiêu chí lựa chọn PMDH phù hợp với các yêu cầu môn học.

   69 p cdspna 05/12/2014 904 1

 • Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông - Ngô Quang Sơn

  Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông - Ngô Quang Sơn

  Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông sẽ cung cấp cho giáo viên những kiến thức cơ bản về TBDH và sử dụng chúng trong quá trình dạy học. Qua đó, giáo viên có thể phát huy được tối đa khả năng của mình và trở thành một người giáo viên năng động, sáng tạo.

   84 p cdspna 05/12/2014 1853 1

 • Module THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Trần Kiều Hương

  Module THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Trần Kiều Hương

  Module THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin do Trần Kiều Hương biên soạn với mục đích giới thiệu kiến thức, kĩ năng cơ bản và phổ biến nhất của việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học.

   53 p cdspna 05/12/2014 1461 1

 • Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu

  Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực - Trần Đình Châu

  Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp giáo viên có cái nhìn tổng quan về đổi mới phương pháp dạy học, trên cơ sở đó có thể tìm được những ý tưởng, gọi ý để vận dụng vào các môn học cụ thể. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   58 p cdspna 05/12/2014 1190 1

 • Module THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng - Trịnh Thanh Hải

  Module THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng - Trịnh Thanh Hải

  Module THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng cung cấp những kiến thức cẩn thiết, phát triển những kĩ năng cơ bản để người học thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng trong dạy học ở trường THPT.

   46 p cdspna 05/12/2014 1923 0

 • Module THPT 16: Hồ sơ dạy học - Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Trọng Sửu

  Module THPT 16: Hồ sơ dạy học - Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Trọng Sửu

  Module THPT 16: Hồ sơ dạy học quy định các bước xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp trung học phổ thông. Hướng dẫn phương pháp sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học. Đồng thời rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung và lưu trữ thông tin hồ sơ dạy học.

   49 p cdspna 05/12/2014 1094 1

 • Module THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông - Phạm Hồng Quang, Lê Hồng Sơn

  Module THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông - Phạm Hồng Quang, Lê Hồng Sơn

  Module THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông nhằm giúp cho giáo viên xây dựng được môi trường học tập thuận lợi cho học sinh, module này sẽ chỉ dẫn một cách cụ thể những biện pháp, kĩ thuật xây dựng môi trường học tập thuận lợi đó.

   39 p cdspna 05/12/2014 1566 2

 • Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông - Nguyễn Văn Hộ

  Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông - Nguyễn Văn Hộ

  Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông giúp người học biết và hiểu các phương pháp kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục, đánh giá được ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến hoạt động dạy học trong trường THPT.

   56 p cdspna 05/12/2014 1355 0

 • Module THPT 3: Giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt - Nguyễn Thanh Bình

  Module THPT 3: Giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt - Nguyễn Thanh Bình

  Module THPT 3: Giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt trang bị cho giáo viên những hiểu biết và kĩ năng cơ bản để tìm hiểu thông tin về học sinh cá biệt ở bậc Trung học phổ thông; để giáo dục, tham vấn giúp các em thay đổi thái độ, hành vi cho phù hợp và đánh giá sự tiến bộ, kết quả học tập và giáo dục các em.

   52 p cdspna 05/12/2014 1610 1

 • Module THPT 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT - Nguyễn Đức Sơn

  Module THPT 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT - Nguyễn Đức Sơn

  Module THPT 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT sẽ làm rõ hoàn cảnh xã hội của sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, các đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thông về các mặt nhận thức - trí tuệ, tình cảm và nhân cách. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí của lứa tuổi này cũng được đề cập đến.

   54 p cdspna 05/12/2014 1794 1

 • Ebook Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai - Nguyễn Hoàng Phương

  Ebook Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai - Nguyễn Hoàng Phương

  Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai là một sự đóng góp công phu, sáng tạo, phù hợp với một trào lưu lớn của thời đại là sử dụng nhiều thành tựu tiên tiến của khoa học và công nghệ hiện đại để đi sâu nghiên cứu và khám phá những giá trị đặc sắc, kỳ diệu của những di sản văn hóa cổ của các vùng, các...

   853 p cdspna 26/11/2014 174 1

 • Ebook Nền sư phạm đại học: Phần 1 - Pol Dupont & Marcelo Ossandon

  Ebook Nền sư phạm đại học: Phần 1 - Pol Dupont & Marcelo Ossandon

  Ebook Nền sư phạm đại học của tác giả Pol Dupont & Marcelo Ossandon, do Trần Thị Thục Nga dịch sang tiếng Việt. Cuốn sách được chia làm 2 phần. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm nội dung chương 1 và chương 2. Chương 1 đưa ra bản tổng kết về mọi mặt của nền giáo dục đại học châu Âu. Chương thứ hai bàn về vấn đề theo và bỏ đại học với những mô...

   64 p cdspna 02/11/2014 72 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số