• Bài giảng Kĩ năng giải quyết các tình huống giáo dục

  Bài giảng Kĩ năng giải quyết các tình huống giáo dục

  Bài giảng Kĩ năng giải quyết các tình huống giáo dục được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các bạn nhận thức được các yêu cầu khi giải quyết các tình huống giáo dục theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm; các bước của kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm; biết cách vận dụng vào giải quyết tình huống giả định; vận dụng sáng tạo các...

   16 p cdspna 30/05/2015 217 1

 • Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

  Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

  Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức trình bày về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và dạy nghề đến 2020; một số vấn đề và xu hướng phát triển giáo dục trong xã hội hiện đại; lý luận và phương pháp, kỹ năng dạy học kỹ thuật và bài tập ứng dụng dạy học theo các chuyên ngành.

   82 p cdspna 19/07/2014 181 3

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giới thiệu tổng quan có nội dung giới thiệu về chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cùng một số câu hỏi. Mời các bạn cùng tham...

   17 p cdspna 03/06/2014 62 0

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Lập kế hoạch

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Lập kế hoạch

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trình bày về lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các nội dung cơ bản về: mẫu lập kế hoạch nghiên cứu ứng dụng, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

   11 p cdspna 03/06/2014 158 0

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5 có nội dung trình bày về viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: mẫu báo cáo, ngôn ngữ và trình bày báo cáo.

   23 p cdspna 03/06/2014 86 0

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B4

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B4

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B4 phân tích dữ liệu có nội dung trình bày về vai trò của thống kê trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phân tích dữ liệu, thống kê và thiết kế nghiên cứu.

   58 p cdspna 03/06/2014 63 0

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 2

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 2

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 2 lựa chọn thiết kế nghiên cứu có nội dung trình bày về 4 dạng thiết kế phổ biến trong NCKHSPƯD, thiết kế cơ sở AB hoặc thiết kế đa cơ sở AB, vận dụng lựa chọn dạng thiết kế phù hợp cho một đề tài cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cdspna 03/06/2014 59 1

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1 xác định đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bằng cách nào với nội dung cụ thể khái quát về tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong sư phạm ứng dụng. Mời các bạn...

   22 p cdspna 03/06/2014 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số